gemonteerde module met borstels en isolatie as
borstels en ringen als

separate componenten

ter vervanging of voor nieuwe constructies

Productomschrijving

Wij kunnen separate sleepring modulen en borstelhouders met borstels leveren.
Er zijn nog steeds machines met deze componenten in bedrijf waarbij alleen power overgedragen wordt. Te denken valt aan roterende lastafels of verwarmde walsrollen.

In nieuwe constructies is het soms wenselijk separate componenten toe te passen van wege inbouwmaten of inbouw mogelijkheden. Ook hier leveren wij de gewenste sleepring componenten.